REEINTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT FISICA

Dedicat a persones amb activitat fisica molt baixa. Treball fisic moderat basat amb la cura articular.