Política legal

Amb el compliment del deure d’informació regulat a l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic amb titularitat de:

Titular de l'oficina de farmàcia i d'aquesta pàgina web: Gaspar Linares Bertolin.
NIF: 52180451-Y
Domicili: Carrer Sant Carles, 42, de 08922 - Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Col·legi Oficial de Farmacèutics: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona
Nombre d'inscripció: 9035
Tel. +34 933 86 19 11
E-mail: info@espaisantcarles.com

El present avis legal regula l’ús del servei d’aquest portal a Internet (d’ara en endavant, “web”); USUARIS; l’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest portal www.espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin), s’accepten les condicions d’ús que s’exposen en el present document. L’ús del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix, (d’ara en endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest mateix d’aquesta “web” en el moment mateix que l’Usuari faci accés al Portal. Disposicions degudament llegides i acceptades cada vegada que s’utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot està subjecte a modificacions. L’usuari també ha de llegir atentament les corresponents generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del Portal, la “web” facilita als usuaris l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts, (d’ara en endavant, els “serveis”) posats a disposició per la mateixa persona o per tercers.

ÚS DEL PORTAL  www.espaisantcarles.com proporciona informació diversa sobre serveis, tractaments, consell i hàbits de salut o dades (d’ara en endavant, “continguts”) que pertanyen a Gaspar Linares Bertolin, assumint l’usuari la responsabilitat sobre l’ús del Portal.

En cas d’optar l’usuari per a registrar-se a aquesta web, haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals identificaries, essent aquestes verídiques i lícites. Si s’assignés a l’usuari una contrasenya (password i login); l’usuari es compromet a l’ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.
De la mateixa manera, si l’usuari participa als xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, per esser aquests comentaris discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. I en conseqüència seran retirats a discreció del titular d’aquest portal. No essent en ningun cas  www.espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin) responsable de les opinions emeses pels usuaris d’aquest web. Quedant igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys al portal.

PROTECCIÓ DE DADES:  www.espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin) compleix amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l’R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, motiu pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i demés disposicions aplicables. Un cop adoptats els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i procurat instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Per aquest motiu, amb el compliment d’aquest formulari, en qualitat de client o bé d’usuari del web, segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa nacional aplicable (LOPD), accepta de manera inequívoca, que les seves dades personals, que ens facilita directament, siguin incorporades al fitxer “CONSULTES WEB” declarat a la AGPD, amb la finalitat de a través de www.espaisantcarles.com, poder respondre les consultes realitzades, petició de pressupostos o de les tarifes dels nostres serveis, fer-li arribar ofertes i promocions, consells sobre hàbits saludables i gestionar el blog del web. Així com sota les condicions definides, en la seva política de privacitat publicitada a l’URL  http://www.espaisantcarles.com

En qualsevol moment i de manera gratuïta, pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació o supressió, portabilitat, oblit, limitació del tractament, etc., a ESPAI SANT CARLES (Gaspar Linares Bertolin), per correu electrònic: info@espaisantcarles.com o enviant un correu postal amb la seva sol·licitud a:

Carrer Sant Carles, 42, de 08922 - Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: G L FARMING 2007, S.L., disposa de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com dels seus logotips, dissenys, quedant reservats tots els drets d’ús. Conforme el Real Decret Legislatiu 1/1996 del 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Quedant prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, a qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de info@espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin). Igualment, es reserva el dret a realitzar els canvis que s’estimin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas de que es col·loquessin enllaços o hipervíncles a altres espais d’internet, info@espaisantcarles.com no es faria responsable ni controlarà els continguts de les publicacions.

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: info@espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin), no es fa responsable, en ningun cas, dels danys i perjudicis que es poguessin arribar a ocasionar del tipus: transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.

DRET D’EXCLUSIÓ: info@espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin), es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer per a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús del portal.

DURACIÓ I TERMINACIÓ: La prestació del servei del Portal i dels demés serveis té, en principi, una durada indefinida. El “web” està autoritzat per a poder finalitzar o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que es podria haver disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: info@espaisantcarles.com subjecta a l’LSSI, LOPD i RGPD, en compliment de la legislació vigent.

A més a més de la normativa referenciada en aquest document, info@espaisantcarles.com (Gaspar Linares Bertolin) i usuari acudiran en cas de conflicte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.